החלטות ממשלה

 
​החלטות ממשלה בנושא חופש המידע

 

  •  החלטת ממשלה 4515 מיום 1.4.2012
    החלטת הממשלה אשר הכירה בחשיבות עקרונות הממשל הפתוח, וביניהם עקרון השקיפות, תוך מתן התחייבות לפעול לקידומם.