חוות דעת משפטיות

 

​בדף זה מופיעות חוות דעת עקרוניות בנושא חוק חופש המידע, שהועלו בהסכמת כותביהן.


  • תשומת הלב לכך שחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה מחייבות את הממשלה אך אינן מחייבות את שאר הרשויות שחוק חופש המידע חל עליהן.
  • אזכור חוות דעת אלה והשימוש בהם היא על אחריות המשתמש בלבד.

 

חוות דעת: