רשימת עמותות הפועלות לקידום מטרה ציבורית

 
​תקנות חופש המידע קובעות פטור מאגרת בקשה למידע עבור עמותות וחברות הפועלות למען מטרה ציבורית.

רשימה זו מונה עמותות או חברות לתועלת הציבור שפנו ליחידה הממשלתית לחופש המידע (או שרשויות ציבוריות פנו בעניינן ליחידה) במטרה להבהיר האם הן עומדות בתנאים שתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999 קבעו לעניין קידום "מטרה ציבורית" (לשם קבלת פטור מאגרת בקשה ומארבע שעות טיפול), ונמצאו זכאיות לכך.


על מנת לזכות בפטור על העמותה או החל"צ להציג בנוסף אישור ניהול תקין בתוקף בעת הגשת הבקשה.


לתשומת לבכם: רשימה זו מפורסמת לנוחות, הן לרשויות והן לעמותות ואינה רשימה ממצה או סגורה. עמותות או חברות לתועלת הציבור המעוניינות לברר את המצב המשפטי לגביהן, מוזמנות לפנות ליחידה הממשלתית לחופש המידע בדוא"ל foiu@justice.gov.il.

אין באי הכללת שמה של עמותה או חל"צ ברשימה זו, כדי להעיד שאינה פועלת לקידום מטרה ציבורית ובמקרה כזה הרשות שקיבלה את הבקשה תבדוק ותכריע בכך.

 

​שם העמותה או החל"צ (לפי סדר א'-ב') מס' תאגיד​
אדם טבע ודין (ע"ר)
580177863
אהב"ה ארגון הנכים בישראל המיוחד (ע"ר) 580501070
​איגוד התסריטאים - איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל (ע"ר) ​580198802​
איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, ע"ר 580173730
אמון הציבור, חל"צ 513686865
ארגון נוסעי התחבורה הציבורית, ע"ר 580552628
גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע, ע"ר 580438174
ג'וינט ישראל​ 510681414​
האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, ע"ר 580237709
האגודה לזכויות האזרח בישראל, ע"ר 580011567
החברה להגנת הטבע, ע"ר 580017499
המועצה הלאומית לשלום הילד, ע"ר 580000818
המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אויר בישראל – מלר"ז, ע"ר 580020519
המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר, ע"ר 580163517
המרכז הישראלי להעצמת האזרח, ע"ר 580410728
המרכז הישראלי לקידום צדק חברתי, חל"צ 580378214
המשמר החברתי (ע"ר) 580551828
הסדנא לידע ציבורי, ע"ר 580536878
העמותה לדמוקרטיה מתקדמת, ע"ר 580494870
העמותה למען מדע מוסרי, ע"ר 580379899
הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת (ע"ר) 580490902
התנועה לאיכות השלטון, ע"ר 580178697
התנועה לחופש המידע, ע"ר 580425700
​התנועה למשילות ודמוקרטיה ​580568772​
יוזמת קרן אברהם, ע"ר 580165256​
ירוק עכשיו, ע"ר 580493096​
​לובי 99, חל"צ ​515294171​
מולד – המרכז להתחדשות הדמוקרטיה, חל"צ 514749324​
מי מרוויח, ע"ר 580581411
עורכי דין לקידום מנהל תקין, ע"ר​ 580591899
עמותת אזרחים למען הסביבה, ע"ר 580172872​
עמותת הורות משותפת=טובת הילד, ע"ר ​ 580550366​
עמותת ידיד- מרכזי זכויות בקהילה, ע"ר 580312171​
​עמותת מוסרי ארגון זכויות אדם יהודי, ע"ר  ​580622041​
עמותת קו לעובד, ע"ר 580175545​
עתים – יעוץ ומידע במעגל החיים היהודי, ע"ר 580394823​
צלול – עמותה לאיכות הסביבה, ע"ר 580350940​
שקיפות בינ"ל ישראל, ע"ר 580332575​
תנועת אם תרצו,  ע"ר  580471662​​
​הפורום לישראל ירוקה, ע"ר 580551299​
עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ע"ר ​580312247
​קרן ישראלייף ​580466118