דו"ח ועדת אוסטרובסקי

 

ב- 30 במאי 1994 מינה שר המשפטים דאז, פרופ' דוד ליבאי, ועדה ציבורית לבחינת חיובן של רשויות ציבוריות להעמיד לרשות הציבור מידע הנוגע לפעולתן ותחומי אחריותן.

הועדה מונתה על רקע שתי הצעות חוק פרטיות שהוגשו בנושא זה בשנת 1993.