חקיקה ופסיקה

 
חוק חופש המידע נחקק בשנת 1998 ונכנס לתוקפו במאי 1999.
בדפים הבאים, מביאה בפניכם היחידה הממשלתית לחופש המידע מידע אודות חוק חופש המידע, החל ברקע לחקיקתו וכלה בפסיקה עדכנית שניתנה בסוגיות חופש מידע.

 • לשון החקיקה -  בדף זה תוכלו למצוא קישורים לחוק חופש המידע ולתקנות מכח החוק.
  בנוסף, תוכלו למצוא בדף זה את פירוט צווי חופש המידע אשר נקבעו על ידי ראש הממשלה, שר המשפטים או שרים אחרים, במסגרת הסמכויות שהוענקו בחוק חופש המידע, וקובעים את תחולת החוק.
 • שינוי במשטר האגרות - בתאריך ה- 25.12.13 אישרה ועדת חוק, חוקה ומשפט תיקון לתקנות חוק חופש המידע (אגרות). בעקבות התיקון, הוזלה אגרה הבקשה, אגרת הטיפול ואגרת ההפקה ונקבעו פטורים לאוכלוסיות שונות.
  לפניכם השינויים העיקריים באופן הטיפול בבקשת חופש מידע. 
 • אינדקס פסיקה -  היחידה הממשלתית לחופש המידע, מהווה מקור ידע מקצועי בנושאי חופש המידע, ככזאת, מרכזת היחידה את הפסיקה בסוגיות הנוגעות לחופש מידע. האינדקס מכיל את כל פסקי הדין של בית המשפט העליון וכן פסיקה מחוזית החל משנת 2012.
  באינדקס הפסיקה של היחידה, תוכלו למצוא את פסקי הדין בליווי הסבר קצר על נושא העתירה ופסק הדין שניתן במסגרתה.
 • דו"ח ועדת אוסטרובסקי -  בדף זה מוצג דו"ח ועדת אוסטרובסקי במלואו, נוסח הצעת החוק שהוצע על ידי הועדה עוגן, בשינויים קלים, כחוק חופש המידע כלשונו היום.
 • פרוטוקלים מהכנסת -  בדף זה אנו מוצגים הפרוטוקולים ההיסטוריים מועדות הכנסות טרום חקיקת חוק חופש המידע. הפרוטוקולים מסווגים ע"פ הועדה בה התקיימו, נושא הדיון ותאריך הדיון.
 • החלטות ממשלה -  בדף זה תוכלו למצוא את החלטות הממשלה העיקריות שנוגעות לשקיפות שלטונית. בינהן, החלטת הממשלה שהורתה על הקמת היחידה הממשלתית לחופש המידע והחלטת הממשלה אשר מכירה בעקרונות הממשל הפתוח ובחשיבות עקרון השקיפות ברשויות הציבוריות.
 • חוות דעת משפטיות - בדף זה מופיעות חוות דעת עקרוניות בנושא חוק חופש המידע, שהועלו בהסכמת כותביהן.