רשויות מפרות

 

​בדף זה מוצגת רשימת הרשויות שלא עמדו בהנחיות לתיקון ליקויים שניתנו על ידי היחידה.​​​​​​​​​​


​ליחידה הממשלתית לחופש המידע ניתנה הסמכות להורות על תיקון ליקויים למשרדי הממשלה.

 

היחידה עושה שימוש בסמכות זו בעיקר בהליך של בירור תלונות. כאשר נמצא כי התלונה מוצדקת ולא ניתן מענה לפונה, מורה היחידה לרשות להשיב לפונה תוך 14 יום.
 
בדף זו מוצגות הרשויות שלא עמדו בהנחיית היחידה.
 
​שם הרשות תאריך התלונה​ המתלונן​​ תאריך מתן ההנחיה​
המשרד להגנת הסביבה​ ​17/02/2016 318 - פרטי​  ​16/03/2016
משרד האוצר​ 05/11/2015​​ 329 - פרטי​ ​23/03/2016
משרד האוצר​ 11/04/2016 ​338 - פרטי ​12/09/2016
המשרד להגנת הסביבה​ 31/07/2016​ ​417 - פרטי 13/10/2016​​
משרד התרבות והספורט​ ​18/06/2016 381 - עמותת הצלחה​ 07/12/2016​
המשרד לשירותי דת​ 26/07/2016​ ​409 - חדו"ש ​29/11/2016
​המשרד להגנת הסביבה ​28/08/2016 ​425 - פרטי ​16/11/2016
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים​ ​29/09/2016 ​445 - פרטי ​26/12/2016
המשרד לשירותי דת​ ​05/11/2016 ​465 - הצלחה ​08/02/2017
המשרד לשירותי דת​ ​05/11/2016 467 - פרטי​​ ​01/02/2017
משרד הבינוי​ ​14/02/2017 ​511 - פרטי ​21/03/2017
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים​
​5/10/2016 ​447 - פרטי ​22/6/2017
משרד התרבות והספורט 14/12/2017 704 - התנועה לחופש המידע 08/02/2018
​משרד התרבות והספורט ​14/12/2017 ​705 - התנועה לחופש המידע 12/02/2018
​משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 10/06/2017 ​772 - פרטי 18/03/2018
​ המשרד לשירותי דת ​09/11/2017 ​674 - פרטי ​12/03/2018
​משרד התחבורה הבטיחות בדרכים ​11/12/2017 ​700 - פרטי ​23/05/2018
​המשרד לשירותי דת 25/04/2018​ ​787 - פרטי 04/06/2018​
​משרד ראש הממשלה ​12/11/2017 ​680 - הצלחה ​15/01/2018
​הרשות הארצית לכבאות והצלה ​03/12/2017 ​691 - פרטי ​06/06/2018
משרד העליה והקליטה ​18/04/2018 ​785 - האגודה לזכויות האזרח ​30/05/2018
​משרד התחבורה  ​28/09/2017 642 - ​פרטי ​21/06/2018
​משרד התרבות והספורט ​11/04/2018 ​781 - פרטי ​07/06/2018
​משרד התרבות והספורט ​15/12/2017 ​704 - פרטי ​21/06/2018
​משרד העלייה והקליטה 18/12/2017 709 - אגודת יהודי אתיופיה בישראל  11/04/2018​
​משרד ראש הממשלה ​10/01/2018 ​728 - התנועה לחופש המידע ​08/08/2018
​משרד התרבות והספורט ​31/05/2018 ​819 - פרטי 13/09/2018​
​משרד התרבות והספורט 15/07/2018​ ​862 - פרטי 15/11/2018​
​משרד הבריאות ​20/09/2018 ​910 - העמותה לדמוקרטיה
         מתקדמת
​12/12/2018
​משרד התרבות והספורט ​27/05/2018 ​814 - פרטי ​18/07/2018
​משרד ראש הממשלה ​15/04/2018 782 - ​יד חיים ויצמן ​18/07/2018
​משרד ראש הממשלה ​05/09/2018 ​900 - הצלחה ​16/01/2019
​משרד התרבות והספורט ​05/07/2018 ​882 - עמותת הצלחה ​05/11/2018
​משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 18/07/2018 ​876 - עמותת הצלחה 05/11/2018​
​משרד ראש הממשלה ​31/12/2107 ​712 - פרטי ​06/08/2018
​משרד האוצר ​20/08/2017 ​606 - עמותת הצלחה ​22/11/2018
​​משרד ראש הממשלה ​15/07/2018 863 - ​פרטי ​15/11/2018
​משרד ראש הממשלה ​15/11/2018 930 - ​פרטי ​03/02/2019
​משרד ראש הממשלה ​05/11/2018 931 - פרטי 03/02/2019
​משרד הפנים ​04/06/2018 ​822 - עמותת הצלחה ​21/03/2019
​​משרד האוצר ​24/01/2019
974 - פרטי​
08/04/2019​
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 31/03/2019 1004 - 15 דקות ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל​ ​19/05/2019
​משרד הביטחון ​17/03/2019 ​999 - פרטי ​19/05/2019
משרד הבריאות ​12/06/2019 ​1038 - פרטי ​01/08/2019
צבא הגנה לישראל ​05/09/2019 ​1100 - פרטי ​12/11/2019
​מנהל אזרחי אזור יהודה ושומרון ​05/09/2019 ​1101 - פרטי ​30/10/2019
משרד ראש הממשלה ​28/05/2019 ​1034 - פרטי ​17/07/2019
​משרד ראש הממשלה ​04/07/2019 ​1074 - פרטי ​30/10/2019
​משרד ראש הממשלה ​27/07/2019 ​1075 - פרטי ​12/11/2019
​משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ​02/07/2018 ​844 - פרטי ​12/11/2019
​צבא הגנה לישראל ​02/10/2019 ​1120 - פרטי ​25/11/2019
משרד הבריאות ​10/11/2019 ​1132 - פרטי ​06/02/2020